Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ALTUNTAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ALTUNTAŞ

T: (0282) 250 2702

M zaltuntas@nku.edu.tr

W zaltuntas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Tarih
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM TARİHİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2004-2013
Tez: Sultan Abdülmecid dönemi osmanlı ulemȃsı (2013)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TARİH / YENİÇAĞ
2018-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Koordinatör Yardımcısı BİLİM VE SANAT VAKFI 2015-2016
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALTUNTAŞ Z., İlmiye ve Ulemâ Üzerine Literatür Değerlendirmesi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol. 10, pp. 483-517, 2016.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALTUNTAŞ Z., Yarı ulemadan bir Jön Türk Hoca Muhyiddin’xxin hayatı ve eserleri, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, ss. 223-255, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ALTUNTAŞ Z., Ne Umduk Ne Bulduk: Mülgâ Beledî Kassamlığı ve Kadın Terekeleri, Din ve Hayat, ss. 104-108, 2018.
Özgün Makale
2. ALTUNTAŞ Z., Başlamadan Hitam Bulan Mahabbet: Sultan Abdülmecid Ve Şeyh Hoca Hüsameddin, Seyyide, ss. 36-39, 2016.
Özgün Makale
3. ALTUNTAŞ Z., Rengârenk Kâğıtlar, Fevkalâde Hatlar, Mükemmel Tezhipler: Süheyl Ünver ve Türk İslam Eserleri Müzesi, 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, ss. 23-26, 2014.
Özgün Makale
4. ALTUNTAŞ Z., Kadınların Mal Varlıkları Müslüman ve Gayrimüslim Kadın Terekeleri, Kültür, ss. 101-103, 2009.
Özgün Makale
5. ALTUNTAŞ Z., Kevâkibîzâdeler: Osmanlılarda Bir Ulema Ailesi, Bülten Bilim ve Sanat Vakfı, ss. 92-112, 2008.
Özgün Makale
6. ALTUNTAŞ Z., Hocam Halim Sabit BeyefendiMükrimin Halil Yınanç, Dergah, cilt 19, ss. 17-19, 2008.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ALTUNTAŞ Z., Sultan Abdülmecid Döneminde Trabzonlu Bir Şeyhülislam: Şatırzade/Meşrebzade Mehmed Arif Efendi, 1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’xxda Dini Hayat Sempozyumu (08.10.2015-10.10.2015).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’xxun Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatör Yrd., 01.09.2015-31.08.2016.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Yer:Tirana International Hotel, Düzenleyenler:OSARK (Osmanlı Araştırmaları Kongresi), 17.10.2018-20.10.2018.
Uluslararası Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Sempozyumu, Yer:Dolmabahçe Sarayı, Düzenleyenler:TBMM Milli Saraylar, 02.11.2017-04.11.2017.
Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu, Yer:Sakarya Üniversitesi, Düzenleyenler:Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi, 04.05.2017-05.05.2017.
1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon\'\'da Dini Hayat Sempozyumu , Yer:Karadeniz Teknik Üniversitesi, Düzenleyenler:Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 08.10.2015-10.10.2015.
Modernleşme Dönemi Osmanlısında Ulema Aileleri ve Elitleşme Paneli, Yer:Bilim ve Sanat Vakfı, Düzenleyenler:Bilim ve Sanat Vakfı, 22.02.2014-22.02.2014.
Internatıonal Congress Of Ottoman Socıal And Economıc Hıstory (ICOSEH), Yer:Retz (Lower Austria), Düzenleyenler:Uluslararası Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Derneği (IAOSEH), 11.07.2011-15.07.2011.
Ensar Vakfı Öğrenci Sempozyumu, Yer:Ensar Vakfı, 21.06.2008-21.06.2008.
Bilim ve Sanat Vakfı 19. Öğrenci Sempozyumu, Yer:Bilim ve Sanat Vakfı, Düzenleyenler:Bilim ve Sanat Vakfı, 08.02.2008-09.02.2008.