Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ALTUNTAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ALTUNTAŞ

T: (0282) 250 2702

M zaltuntas@nku.edu.tr

W zaltuntas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Tarih
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM TARİHİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2004-2013
Tez: Sultan Abdülmecid dönemi osmanlı ulemȃsı (2013)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TARİH / YENİÇAĞ
2018-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Koordinatör Yardımcısı BİLİM VE SANAT VAKFI 2015-2016
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALTUNTAŞ Z., İlmiye ve Ulemâ Üzerine Literatür Değerlendirmesi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol. 10, pp. 483-517, 2016.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALTUNTAŞ Z., Yarı ulemadan bir Jön Türk Hoca Muhyiddin’xxin hayatı ve eserleri, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, ss. 223-255, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ALTUNTAŞ Z., Ne Umduk Ne Bulduk: Mülgâ Beledî Kassamlığı ve Kadın Terekeleri, Din ve Hayat, ss. 104-108, 2018.
Özgün Makale
2. ALTUNTAŞ Z., Başlamadan Hitam Bulan Mahabbet: Sultan Abdülmecid Ve Şeyh Hoca Hüsameddin, Seyyide, ss. 36-39, 2016.
Özgün Makale
3. ALTUNTAŞ Z., Rengârenk Kâğıtlar, Fevkalâde Hatlar, Mükemmel Tezhipler: Süheyl Ünver ve Türk İslam Eserleri Müzesi, 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, ss. 23-26, 2014.
Özgün Makale
4. ALTUNTAŞ Z., Kadınların Mal Varlıkları Müslüman ve Gayrimüslim Kadın Terekeleri, Kültür, ss. 101-103, 2009.
Özgün Makale
5. ALTUNTAŞ Z., Kevâkibîzâdeler: Osmanlılarda Bir Ulema Ailesi, Bülten Bilim ve Sanat Vakfı, ss. 92-112, 2008.
Özgün Makale
6. ALTUNTAŞ Z., Hocam Halim Sabit BeyefendiMükrimin Halil Yınanç, Dergah, cilt 19, ss. 17-19, 2008.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ALTUNTAŞ Z., Sultan Mehmed Reşad Dönemi İlmiyesinde Yeniden Yapılanma ve Islahat Faaliyetleri, Uluslararası Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Sempozyumu (02.11.2017-04.11.2017).
Tam metin bildiri
2. ALTUNTAŞ Z., Islâh-ı Medâris Nizamnâmesi’ne (1914) Giden Yolda Medrese Islâh Risaleleri, Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu (04.05.2017-05.05.2017).
Tam metin bildiri
3. ALTUNTAŞ Z., Sultan Abdülmecid Döneminde Trabzonlu Bir Şeyhülislam: Şatırzade/Meşrebzade Mehmed Arif Efendi, 1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’xxda Dini Hayat Sempozyumu (08.10.2015-10.10.2015).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’xxun Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatör Yrd., 01.09.2015-31.08.2016.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Rumeli-Tekirdağ Göç Çalıştayı, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 23.12.2019-23.12.2019.
Prof. Fuat Sezgin Anısına Osmanlı Bilimi Sempozyumu, Yer:Sakarya Üniversitesi, Düzenleyenler:Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER), 04.12.2019-05.12.2019.
Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ´da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Tekirdağ İl Müftülüğü, 05.04.2019-07.04.2019.
II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Yer:Tirana International Hotel, Düzenleyenler:OSARK (Osmanlı Araştırmaları Kongresi), 17.10.2018-20.10.2018.
Uluslararası Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Sempozyumu, Yer:Dolmabahçe Sarayı, Düzenleyenler:TBMM Milli Saraylar, 02.11.2017-04.11.2017.
Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu, Yer:Sakarya Üniversitesi, Düzenleyenler:Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi, 04.05.2017-05.05.2017.
1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon\'\'da Dini Hayat Sempozyumu , Yer:Karadeniz Teknik Üniversitesi, Düzenleyenler:Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 08.10.2015-10.10.2015.
Modernleşme Dönemi Osmanlısında Ulema Aileleri ve Elitleşme Paneli, Yer:Bilim ve Sanat Vakfı, Düzenleyenler:Bilim ve Sanat Vakfı, 22.02.2014-22.02.2014.
Internatıonal Congress Of Ottoman Socıal And Economıc Hıstory (ICOSEH), Yer:Retz (Lower Austria), Düzenleyenler:Uluslararası Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Derneği (IAOSEH), 11.07.2011-15.07.2011.
Ensar Vakfı Öğrenci Sempozyumu, Yer:Ensar Vakfı, 21.06.2008-21.06.2008.
Bilim ve Sanat Vakfı 19. Öğrenci Sempozyumu, Yer:Bilim ve Sanat Vakfı, Düzenleyenler:Bilim ve Sanat Vakfı, 08.02.2008-09.02.2008.